Творчі групи вихователів

Виховний відділ / Творчі групи вихователів
на головну мапа сайту контакти

Творчі групи реалізують свою діяльність згідно плану роботи творчих груп вихователів, які розробляють керівники творчих груп, виходячи із вище вказаних завдань.

З метою надання ліцеїстам знань та формування умінь і навичок реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного життя, громадянського становлення, вихователями творчих груп організовуються та проводяться різноманітні цікаві форми виховної роботи: тренінгові заняття, творчі проекти, бесіди, «круглі столи», прес – конференції, усні журнали, ділові ігри, перегляд наукових відеофільмів.

Протягом навчального року відбувається підвищення кваліфікаційного рівня виховної служби через методичні засідання. Питання, які вивчаються у процесі діяльності, сприяють підвищенню теоретичної підготовки вихователів, забезпечують їх інформацією з даної проблеми.

Вдосконалюється зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, підвищується його результативність через впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Велика увага приділяється впровадженню у досвід роботи сучасних педагогічних методик та інноваційних виховних технологій, інтерактивних методів виховання, що є однією з передумов підвищення ефективності роботи над даною проблемою розвитку, інноваційного стилю діяльності.

Головним мотивом, що спонукає вихователів творчих груп до самоосвіти, саморозвитку – є потреба в професійній самореалізації. Розвиток рівня вихователів, який відбувається в умовах творчих груп, створює необмежені можливості діяти і самовдосконалюватися.

У практику входять нетрадиційні форми колективної діяльності з вихователями навчальних груп. Протягом року організовуються і проводяться лекторії, наприклад, «Сучасні стратегії та методи навчання у сфері профілактики та формування здорового способу життя», семінари-практикуми «Складові формування здорового способу життя дитини у сім’ї», «Актуальність правової освіти та правового виховання ліцеїстів на сучасному етапі», «Естетичне виховання ліцеїстів як один із аспектів громадянського виховання», «круглі столи», диспути, дискусії, випускаються методичні бюлетені, стінгазети, готуються виставки літератури, розробляються розробки виховних заходів, взаємовідвідуються виховні години з даної проблеми в групах, проводяться тижні творчої групи. В кінці навчального року випускаються навчально-методичні посібники про роботу творчих груп.

Отже, сьогодні, як ніколи раніше, діяльність творчих груп вихователів направлена на успішне виконання будь-яких життєвих та соціальних ролей, стати творцем свого життя, активно інтегруватись до сучасного суспільства.

Творча група вихователів

працює над проблемою «Формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та засад здорового способу життя».

 

 

Життя і здоров’я – найголовніше, що є у людини, тому підхід до них повинен бути найсерйознішим і ретельно вивченим.

Т.П. Малахов

   Трете тисячоліття – це вік наукового й технічного прогресу, коли без знань, науки не обійтися жодному з нас. Кожен повинен досягти своїх вершин у житті. А це не завжди легко і просто, тому що вершин досягають, доклавши великих зусиль. Отже, треба мати силу й міцну волю, а це доступно лише тому, хто здоровий фізично та духовно. Адже недарма кажуть, що у здоровому тілі – здоровий дух.

   Здоров’я - це запорука чудового настрою, самопочуття, високої працездатності.

Це – найдорожчий скарб, який дарує людині природа від народження і на все життя. Здоров’я людей є умовою прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках.

Одним із найголовніших завдань виховної роботи на сучасному етапі є завдання щодо формування засад здорового способу життя вихованців навчального закладу. Адже здорове молоде покоління є запорукою здорового суспільства нашої країни. Цей напрямок виховання має на меті навчити майбутніх спортсменів, які прагнуть досягти вершин у спорті, цінувати власне здоров’я, дбати про нього, формувати такий світогляд, який створить у них потребу ведення здорового способу життя.

   На сучасному етапі великого значення набуває проблема збереження генофонду нації, зміцнення фізичного і духовного здоров’я кожної дитини. В.О. Сухомлинський визначав, що «турбота про здоров’я - це найголовніша справа вихователя». Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світосприймання, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили.

   Здоровий спосіб життя – це обов’язкова умова того, щоб ліцеїсти зростали духовно та фізично досконалими.

Над даною проблемою у ліцеї працює творча група вихователів «Формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та засад здорового способу життя».

Склад творчої групи вихователів :

Керівник групи – Литвиненко Олена Володимирівна– вихователь 12 групи

Представники:

- Редька Лілія Петрівна– вихователь 11 групи;

- Мельник Тетяна Степанівна – вихователь 21 групи;

- Стьопенко Юлія Олегівна - вихователь 13 групи

    Творча группа «Формування навичок культури поведінки та засад здорового способу життя» протягом  навчального року спрямувала свою роботу на формування навичок культури поведінки та засад здорового способу життя, яке є найголовнішою темою виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою здорового суспільства нашої країни.

   Питання, які вивчалися у процесі діяльності, сприяли підвищенню теоретичної підготовки вихователів, забезпечували їх інформацією з даної проблеми, передовим педагогічним досвідом.

   Велика увага приділялася впровадженню в досвід роботи вихователів сучасних педагогічних методик та інноваційних виховних технологій, інтерактивних методів виховання, що є однією з передумов підвищення їх ефективності, можливості виробляти інноваційний стиль діяльності.

   Головним мотивом, що спонукає вихователів творчої групи до самоосвіти, саморозвитку – є потреба в професійній самореалізації. Розвиток рівня вихователів, який відбувається в умовах творчої групи, створює необмежені можливості діяти і самовдосконалюватися.

   У практику групи входять нетрадиційні форми колективної діяльності з вихователями.

   Розроблені розробки воховних заходів, які допомагають чіткіше відокремлювати питання здоров’я, на які слід спрямовувати діяльність у першу чергу, обирати найбільш активні засоби впливу на ліцеїстів.

   Авторським колективом групи створений методичний посібник  «Паростки майбутнього»,  реалізований проект «Погляд у майбутнє».

   Діяльність творчої групи підпорядкована реалізації єдиної мети – навчити майбутніх спортсменів, які прагнуть досягти вершин у спорті, цінувати власне здоров’я, дбати про нього та формувати такий світогляд, який створить у них потребу ведення здорового способу життя.

Завдання групи:

- сприяти формуванню у ліцеїстів навичок культури поведінки та здорового 

   способу життя, свідомого ставлення до власного здоров’я та   

  здоров’я інших людей;

- підвищити рівень соціальної активності ліцеїстів;

- розвивати уміння ліцеїстів самостійно вести пошуково–дослідницьку роботу.

Пріоритетне завдання, яке стоїть перед творчою групою вихователів – навчити ліцеїста бути здоровим, а не тільки зміцнювати та зберігати здоров’я.

 

Творча група вихователів

пращює над проблемою «Від родинного джерела до громадянського становлення».

 

 

Актуальною є сьогодні проблема громадянського виховання, завданням якого є формування ідеалу українця як громадянина, патріота, який усвідомлює себе частиною нації, шанує закони і традиції України, наділеного почуттям національної гордості та відповідальності за долю своєї Вітчизни.

М. Галущинський

Мета діяльності творчої групи – підготовка молоді до життя у взаємопов’язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для суспільства.

Завдання:

- формувати у ліцеїстів патріотизм, національну свідомість; моральні цінності та етичні норми родинно-сімейних відносин;

- розвивати усвідомлене сприймання духовних надбань рідного народу, прагнення зберігати родинні традиції;

- виховувати почуття поваги і любові до своїх батьків, родин; здатність бути  добрим, справедливим, милосердним, мати прагнення допомогти ближньому в скрутну хвилину; любов до рідного краю, його народу, гордість за свій народ.

Склад творчої групи:

Керівник групи:   Федюк Ольга Миколаївна – вихователь 41групи

Представники групи:

- Войтенко Катерина Федосіївна – вихователь 31 групи;

-  Юрченко Вікторія Валентинівна – вихователь 22 групи;

- Герега Катерина Володимирівна – вихователь 33 групи.

Робота творчої групи направлена на формування громадянськості, як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною, покликана виховувати у ліцеїстів високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй. Орієнтована на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та досягнення мети та спортивних рекордів.

Одним із критеріїв даної тематики є направленість на якісне формування у вихованців ліцею-інтернату результатів громадянського виховання та громадянської особистості, яку складають моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві.

КОЛІФКС 2007.
Всі права застережено.