Електронні публікації

 
на головну мапа сайту контакти

 

Творчий звіт вчителя "Комунікативно орієнтоване навчання"

Дата публікації: 06.02.2017

Автор: мінігалієва Наталія Олегівна

учнівська презентація

Комунікативна методика навчання іноземних мов розглядає навчальну діяльність на уроці, як діяльність спілкування.

Щоб активізувати комунікативну діяльність учнів на уроках іноземної мови,  активно впроваджую:

 •    Особистісно орієнтоване спілкування;   
 • Збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим матеріалом; педагогічна підтримка, оцінювання;   
 •  Діалог між учнями, учнями і вчителями як домінуюча форма навчального спілкування;   
 • Ситуації вільного вибору учнями навчальних завдань у класі та вдома;   
 •  Залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнання й самовдосконалення в різних видах діяльності;   
 • Багатоваріантність, гнучкість форм організації різних видів діяльності: індивідуальна, парна, групова, колективна;   
 • Створення позитивної емоційної атмосфери і духовного взаємозбагачення; надання можливості кожному ліцеїсту випробувати себе в різних видах творчості.

[ Скачати файл ]


Творчий атестаційний звіт вихователя «Життя кожної людини – це шлях до самої себе»

Дата публікації: 05.02.2017

Автор:

ВІДЕО

Творчий звіт - форма представлення досвіду, що відображає цілісну систему роботи педагога за рішенням педагогічних, психологічних проблем. Творчий звіт про роботу необхідний для всебічного та систематичного аналізу педагогом своєї професійної діяльності.

    Пропоную до вашої уваги власний творчий звіт у формі усного журналу «Життя кожної людини – це шлях до самої себе», який складається з шести сторінок:

 • І. Педагогічний портрет.
 • ІІ. Все для дітей і заради дітей.
 • ІІІ. Співпраця з батьками – запорука успіху у вихованні.
 • ІV. Наше майбутнє – здорова нація.
 • V. Успіх у творчості.
 • VІ.  Життя нічого не дарує без важкої праці і хвилювань.   

[ Скачати файл ]


Творчий звіт вихователя «Майбутнє творимо сьогодні»

Дата публікації: 05.02.2017

Автор: Федюк Ольга Миколаївна

Вихователь — організатор виховного процесу. Це нитка, яка зв'язує в одне ціле дитину, педагога, батьків, громадськість. Робота вихователя пов’язана з непередбаченими труднощами, невдачами, навіть розчаруваннями, а іноді – з безсонними ночами, сльозами… Все це так. Але коли бачиш, як на твоїх очах  виростає людина, як збагачується її духовний світ, як дитина починає усвідомлювати своє місце в житті, а у вирішенні проблем шукає підтримки в тебе і вдячна за це, забуваєш про прикрощі і безсонні ночі, а душу наповнює почуття глибокого задоволення. Сподіваюсь, що моя любов зігріє їх серця та торкнеться дитячих душ.

ВІДЕО

[ Скачати файл ]


Звіт МК природничо-математичних дисциплін 2015/16 н.р.

Дата публікації: 09.12.2016

Автор: Усова Алла Анатоліївна

В 2015/2016 навчальному році МК вчителів природничо-математичних дисциплін працювали над проблемою: « Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності  в рамках сучасного уроку вчителів природничо-математичного циклу».   

  Основні завдання, які комісія природничо-математичних дисциплін визначила на 2015/2016 навчальний рік були такими:

 дидактичні : 
 • Формування професійних, ключових, предметних, соціальних  компетентностей учнів;
 • Розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;
 • Забезпечення й стимулювання саморозвитку та самоактуалізації особистості учня;
 • Розвиток науково-дослідницьких навичок учнів;
 • Підвищення рівня навчальних досягнень;
 • Удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.

педагогічні:

 •  Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів;
 • Створення умов для постійного професійного удосконалення викладачів;

[ Скачати файл ]


Звіт про роботу виховної частини за 2014/2015 н.р.

Дата публікації: 22.09.2015

Автор: Ліченко Ганна Віталіївна

презентація

Робота методичної комісії вихователів та класних керівників здійснювалась відповідно до програми реалізації методичної виховної проблеми «Упровадження особистісно орієнтованих технологій у виховний простір інтернатного закладу спортивного профілю», плану роботи методичної комісії вихователів та класних керівників.

Відповідно плану роботи МК проведено 8 засідань на яких розглядались основні напрямки методичної та виховної роботи на новий навчальний рік, розглядались нормативні документи, затверджувались творчі групи вихователів, їх плани роботи, план роботи методичної комісії вихователів та класних керівників, гурткової роботи, Школи молодого класного керівника, відбувався обмін досвідом роботи.

[ Скачати файл ]


Звіт заступника директора з господарчої роботи за 2014/2015 н.р.

Дата публікації: 21.09.2015

Автор: Штика Галина Михайлівна

ВІДЕОЗВІТ

Ефективність роботи навчального закладу  значною мірою залежить від організації його господарчої діяльності. Зміцнення й раціональне використання навчально-матеріальної бази; проведення заходів з дотримання техніки безпеки, санітарії, гігієни; підготовка і проведення капітального (поточного) ремонту, поповнення, зміцнення й розширення матеріально-технічної бази, облаштування території ліцею; забезпечення протипожежної безпеки та інші заходи, пов'язані з охороною праці – це неповний перечень робіт, що здійснюють працівники господарчої частини щороку.

Особлива увага Міністерством та Департаментом освіти приділяється підготовці до нового навчального року. Тому в ліцеї складений необхідний план заходів щодо підготовки ліцею до роботи у осінньо-зимовий період.  Працівники господарчої служби забезпечують безумовне та своєчасне виконання Плану заходів. Згідно визначених термінів виконання відбувається інформування департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

[ Скачати файл ]


Звіт про роботу навчально-спортивного відділу за 2014/2015 н.р.

Дата публікації: 20.09.2015

Автор: Семенишина Тетяна Павлівна

ВІДЕО1

відео2

відео3

Робота  навчально-спортивного відділу протягом навчального року будувалась на основі загальних навчальних планів, інструкцій, Положень, чинних в Україні для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю і була спрямована на підготовку спортсменів високої кваліфікації, членів збірних команд України, Київської області. 

           Незмінними залишаються головні завдання :

-         пошук і якісний відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;

-         організація високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі ліцеїстів у змаганнях;

-         створення сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням;

-         підготовка спортсменів до виступів у  Всеукраїнських

          і міжнародних змаганнях.

[ Скачати файл ]


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7   наступна>
КОЛІФКС 2007.
Всі права застережено.