Дистанційне навчання з української мови

ІІІ курс

ІІ  семестр

Дата уроку

 

Тема уроку

 

Домашнє

завдання

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики

  

16.01

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі.

  Вивчити § 8

  Вправи 119,125

23.01

РМ  Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті (за профілем).

Вивчити урок №3.

Вправа 278

30.01

РМ Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеним планом, тезами, конспектом

 Вивчити урок №8. Підготувати повідомлення

06.02

Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Стилістичні засоби лексикології.

  Вивчити §10

  Вправи 156,152.

27.02

Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання.

  Вивчити § 11.

  Вправи 165,168

12.03

Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби фразеології.

  Вивчити § 12

  Вправи 182, 191

19.03

Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовлен­нєвій освіті.

  Написати твір-роздум «Словники - музеї слів».

02.04

Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо

 Вивчити §13

 Вправа 201,203

09.04

Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника.

  Вивчити §14

  Вправи 221,224

Орфографічно-пунктуаційний практикум

23.04

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм у писемному мовленні під час відтворення та створення висловлювань.

 Вивчити §15

 Вправи 235,237

30.04

Складні випадки правопису різних частин мови: написання імен по батькові, прізвищ.

 Повторити § 13,14,15

 Вправа 256

Повторення в кінці року

14.05

Узагальнення та систематизація знань з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики.

   Вивчити §16

   Вправа 267, 269