Українська мова

10 клас

 

 

№ п/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.

06.09

Вступ

Функції мови й мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості

Творче завдання ст..5. Відповіді на запитання ст..8.

2.

13.09

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики

Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень

Опрацювати § 1. Виконати вправу 8

3.

20.09

Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови

 

Вивчити теоретичний матеріал ст..14,15. Вправа15

4.

27.09

РМ Поняття культури мовлення та спілкування. Спілкування як обмін ін­формацією. Професійне спілкування. Особливості усного й писемного спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність

Вивчити § 2. Виконати словникову роботу. Вправа 20

5.

04.10

Контрольна робота: твір-нарис про людину — видатного представника певної професії

Написати твір-нарис

6.

11.10

РМ Контактне й дискантне спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні й продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації

Вивчити § 3. Опрацювати таблиці ст..26-27. Вправа 33

7.

18.10

РМ Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дис­кантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови. Аналіз контрольного твору

Вправа 40, завдання 2 (скласти діалог)

8.

25.10

Контрольна робота:   письмовий переказ із творчим завданням

Написати переказ

9.

01.11

РМ Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мов­леннєвої культури. Етика професійного спілкування

Вивчити § 4. Заповнити таблицю на ст..36. Підготуватись до контрольної роботи

10.

08.11

Тематична контрольна робота: тестування.

 РМ Аналіз контрольного переказу із творчим завданням

Виконати проектне завдання на ст..41

11.

15.11

Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м'якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики

Опрацювати теоретичний матеріал на ст..46. Виконати орфоепічний тренажер вправа 63

12.

22.11

Контрольне читання мовчки

РМ Переказ прочитаного тексту на професійну тему із творчим завданням (усно)

Переказувати переказ на професійну тему. Підготувати творче завдання

13.

29.11

Контрольний диктант

РМ Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування

Повторити відомості про морфологію. Виконати морфологічні розбірки п’яти слів

14.

06.12

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова

Виконати тестові завдання на ст..133.Дати відповіді на запитання ст..134

15.

13.12

Тематична контрольна робота: тестування.

РМ Аналіз контрольного диктанту

Виконати проектну роботу (скласти етюд по художньому стилю)