Інформатика. 9 клас

ІІ семестр

Дата

Тема уроку

Базові  поняття та терміни

Матеріали за підручником*

Додаткові інформаційні ресурси

Комп’ютерні мережі (6 годин)

14.01-18.01

Правила з техніки безпеки в кабінеті інформатики. Локальна комп’ютерна мережа

Комп’ютерні мережі та їх призначення, апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж

Стор. 59-60 правила техніки безпеки повторити; розділ 5 п.5.1.-5.2  читати, стор 154 дати відповіді на 1-6 запитання; стор. 155 виконати завдання 1 усно

Презентація Техніка безпеки

Презентація Локальні мережі

Відео Комп’ютерні мережі

21.01-25.01

Спільне використання ресурсів. Практична робота №7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі»

Робоча група та домен, мережевий протокол, обліковий запис користувача, встановлення спільного доступу до папок

Розділ 5 п.5.3 – опрацювати; стор 167 дати відповіді на 1,2,5,6 запитання; стор. 168 виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи

Презентація. Спільне використання ресурсів

Практикум. Спільне використання ресурсів.

Відео ІТ-майстер

28.01-01-02

Глобальна комп’ютерна мережа. Гіпертекст

Інтернет-провайдер, ІР-адреса,способи підключення до Інтернет мережі

Розділ 5 п.5.4. читати, скласти конспект за планом, відповідаючи на запитання 1,2,5,7,11,12 на стор. 176

Презентація Інтернет

Додатково Історія виникнення Інтернет

04.02-08.02

Служба WWW. Робота з веб-сторінками

Служби Інтернету, електронна пошта, служби інтерактивного спілкування,ІР-телефонія, гіпертекст, веб-сайт, веб-сторінка

Розділ 5 п.5.5. читати, стор 189 дати відповіді на 3,5,7,8 запитання; стор. 189  виконати завдання 1 письмово

Теорія Служба WWW

11.02-15.02

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Практична робота №8 «Пошук інформації в Інтернеті»

Інтернет-брайзер, пошукові служби, веб- каталоги, пошукові системи

Розділ 5 п.5.6. читати, стор 201 дати відповіді на 1-3 запитання; стор. 201 виконати одне практичне завдання за вибором 1,3; стор 202 виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи

Сайт Підказки про пошук в Інтернеті

18.02-22.02

Тематична робота «Комп’ютерні мережі»

Призначення найпоширеніших послуг мережі Інтернет, засоби пошуку інформації в Інтернеті

Розділ 5 повторити основні теоретичні питання з теми

Перевірочна робота

Основи роботи з текстовою інформацією (5 годин)

25.02-01.03

Текстовий процесор Word 2007

Системи опрацювання текстів, об’єкти текстового документа та їх властивості,набір операцій на об’єктами

Розділ 6 п. 6.1. читати; стор. 213 дати відповіді на 1,2,7-10 запитання; стор. 215 виконайте завдання 7 письмово 

Презентація

04.03-08.03

Створення та редагування документів. Практична робота №9 «Створення нового документа. Введення та редагування тексту»

Уведення тексту з клавіатури, елементарні операції редагування тексту, перевірка правопису

Розділ 6 п. 6.2. читати, стор. 220 дати відповіді на 1,6-8,10-12  запитання, стор. 220 виконайте одне завдання 4,6 за вибором, підготувати звіт про виконання практичної роботи стор. 221-222

Презентація

11.03-15.03

Фрагменти тексту та операції над ним

Виділення фрагментів тексту, операції над фрагментами тексту, автоматичний пошук та заміна фрагментів тексту, робота з кількома вікнами документів

Розділ 6 п. 6.3. опрацювати, стор. 227 дати відповіді на 1-5 запитання та складіть конспект, відповідаючи на ці запитання 

Сайт.

18.03-22.03

Форматування символів та абзаців. Практична робота №10 «Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців»

Форматування тексту, властивості символів, форматування символів, властивості абзаців, форматування абзаців

Розділ 6 п. 6.4. повторити, стор. 235 дати відповіді на 1, 3, 8, 9 запитання;  виконати завдання практичної роботи стор 237 та підготувати звіт про виконання практичної роботи

Практикум

25.03-29.03

Тематична  робота  «Текстовий редактор Word»

Створення та опрацювання текстових документів у текстовому процесорі Word 2007

Розділ 6 повторити основні теоретичні питання, стор. 220 виконати творче 7 завдання

Практикум

Комп’ютерна графіка (6 годин)

01.04-05.04

Основи комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень.

Поняття про комп’ютерну графіку, векторне зображення, растрове зображення, тривимірна графіка, графи, формати графічних файлів

Розділ 7 п. 7.1. читати; стор. 248 дати відповіді на 1,2,6,10,12  запитання; складіть конспект, відповідаючи на ці запитання 

Презентація

08.04-12.04

Основи растрової графіки. Графічний редактор Paint.

Основні властивості растрових зображень, робота з графічним редактором Paint.

Розділ 7 п. 7.2. читати, стор. 257 дати відповіді на 1,5,8,9,11,12,18 запитання; стор. 259 виконайте одне завдання 8,10,11 за вибором  

Презентація

15.04-19.04

Редагування зображень у графічному редакторі Paint.

Колірна модель, налаштування палітри кольорів, операції над фрагментами зображення, створення текстових написів

Розділ 7 п. 7.3. опрацювати, стор. 266 дати відповіді на 1,2,6,12,14,15 запитання та складіть конспект, відповідаючи на ці запитання; стор. 267 виконайте одне завдання 9,10 за вибором    

Презентація

22.04-26.04

Криві і ламані. Операції над об’єктами. Практична робота №11 «Створення растрового зображення»

Графічні примітиви, інструментарій графічного редактору, збільшення та зменшення розмірів малюнків

Розділ 7 п. 7.2.-7.3 повторити;  виконати завдання практичної роботи стор 268 та підготувати звіт про виконання практичної роботи

Сайт.

29.04-03.05

Основи векторної графіки засобами Word 2007.

Основи векторної графіки, створення графічних об’єктів у Word 2007, редагування та форматування графічних об’єктів.

Розділ 7 п. 7.4. читати, стор. 275 дати відповіді на 1,3,5,10,12 запитання; стор. 276 виконайте одне завдання 6,7,13 за вибором  

Практикум

06.05-10.05

Практична робота №12 «Створення векторних графічних зображень»

Операції над графічними об’єктами, упорядкування об’єктів,обтікання малюнків текстом, текстові написи на зображення

Розділ 7 п. 7.4. читати, стор. 282 дати відповіді на 2,8 запитання; стор. 283 виконайте одне завдання 6  за вибором; виконати завдання практичної роботи стор 284 та підготувати звіт про виконання практичної роботи

Практикум

13.05-17.05

Тематична  робота «Комп’ютерна графіка»

Основні властивості та принципи побудови растрових та векторних зображень

Розділ 7 повторити основні теоретичні питання, стор. 283 виконати творче 7 завдання

Презентація

20.05-24.05

Повторення навчального матеріалу

Інформаційна культура

Стор. 286-294 ознайомитися з алфавітним покажчиком

 

*Й. Я. Ривкінд Інформатика 9 клас