Інформатика 11 клас

ІІ-й семестр

 

Дата

Тема уроку

Базові  поняття та терміни

Матеріали за підручником*

Додаткові інформаційні ресурси

Бази даних. Системи управління базами даних. (9 год.)

14.01-18.01

Правила з техніки безпеки в кабінеті інформатики.  Поняття моделі даних, бази даних.

Модель об’єкта,  модель даних, інформаційна модель, матеріальна модель,бази даних, комп’ютерні бази даних, модель «сутність-зв'язок»,

Розділ 3 п.3.1.-3.2 читати; опрацювати конспект; стор. 139 дати відповіді на 1-5 запитання; стор. 141   виконати завдання  4 письмово

Урок

Презентація  

21.01-25.01

Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД)

Етапи створення бази даних,рівні проектування бази даних, поняття про системи управління базами даних

Розділ 3 п.3.3 читати; стор. 147 дати відповіді на 1-3,7-9 запитання; стор. 139  виконати завдання  1 в) письмово

Презентація

Урок

28.01-01-02

Сортування, пошук і фільтрація даних у середовищі СУБД MS Access

Загальна характеристика СУБД MS Access, створення нової бази даних, введення даних, робота з таблицями

Розділ 3 п.3.4 опрацювати; стор. 155 дати відповіді на 1,3,4,6 запитання; стор. 158  виконати завдання  9 письмово

Урок

Презентація

04.02-08.02

Практична робота №7.  Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД

Відображення моделі на базу даних, створення таблиць бази даних через подання та конструктор, редагування, та форматування таблиць

Розділ 3 п.3.5 читати; стор. 169 дати відповіді на 1-5 запитання; стор. 170  виконати завдання  практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи.

Презентація

Урок

11.02-15.02

Створення таблиць та форм в базах даних

Види форм, створення нової форми, майстер форм, редагування форм за допомогою конструктора,

Розділ 3 п.3.6  читати; стор. 179 дати відповіді на 1-3,7-9 запитання; стор. 169  виконати завдання  2 практично, створивши форму

Урок  

18.02-22.02

Практична робота №8. Створення бази даних у середовищі СУБД MS Access

Відображення моделі на базу даних, створення таблиць бази даних через подання та конструктор, редагування, та форматування таблиць

Розділ 3 п.3.4.-3.6 повторити; стор. 155 дати відповіді на 10-14 запитання; стор. 182  виконати завдання  практичної роботи та підготувати звіт про її виконання

Урок

25.02-01.03

Поняття запиту та звітів реляційної бази даних.

Сортування, пошук, фільтрація даних, запити, вирази та оператори в запитах, запити на вибірку, запити з полями, запити з параметрами

Розділ 3 п.3.7.-3.8 читати; стор. 197 дати відповіді на 1-5 запитання; стор. 169  виконати завдання  2 практично, створивши запит за означеним параметром

Урок

04.03-08.03

Практична робота №9. Створення запитів і звітів у середовищі СУБД MS Access

Перехресні запити, створення звітів, редагування та форматування звітів

Розділ 3 п.3.9 читати, п 3.8 повторити; стор. 206 дати відповіді на 1-7 запитання; стор. 210 виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи.

Урок

11.03-15.03

Узагальнення знань з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

Основні теоретичні поняття з теми

Розділ 3 - повторити основні теоретичні поняття.

Сайт з матеріалами до уроків

Інформаційні технології  персональної та колективної комунікації (8 год.)

18.03-22.03

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

Складений документ, вставка фрагментів даних з різних програм, технологія OLE

Розділ 4 п.4.1 читати, п 1.1-2 повторити; стор. 222  дати відповіді на 1-7 запитання; стор. 223 виконати завдання 3 письмово

25.03-29.03

Практична робота №10. Опрацювання даних у кількох програмних середовищах

Опрацювання вбудованих даних та зв’язків об’єктів, імпорт та експорт даних із файлів

Розділ 4 п.4.1 доопрацювати, п 1.3-4 повторити; стор. 224 виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи.

01.04-05.04

Структура веб-сайтів.  Етапи створення веб-сайтів

Типи веб-сторінок, класифікація веб-сайтів,  оцінювання веб-сайтів,

Розділ 4 п.4.2 читати, п 2.1-2 повторити; стор. 232  дати відповіді на 1-7 запитання; стор. 224 виконати завдання 3, 5 письмово

 

08.04-12.04

Практична робота №11. Автоматизоване створення веб-сайту

Етапи створення веб-сайтів, веб-дизайн, засоби автоматизованої розробки сайтів

Розділ 4 п.4.2- 4.3 опрацювати, п 2.3-4 повторити; стор. 258 виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи.

15.04-19.04

Інтернет технології та сервіси. Технологія створення блогів

Технологія веб 2.0, вікі-технології, блоги, різновиди блогів

Розділ 4 п.4.5 читати до стор.268, п 2.5-6 повторити; стор. 277  дати відповіді на 1-7 запитання; стор. 278 виконати завдання 5 письмово

22.04-26.04

Практична робота №12.Створення та ведення власного блогу.

Створення блогу. Публікація повідомлень, налаштування блогу, адміністрування блогу

Розділ 4 п.4.5 доопрацюватии, п 2.7-8 повторити; стор. 280 виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи.

29.04-03.05

Спільна робота з документами

Система колективної взаємодії, організація спільної роботи,

Розділ 4 п.4.6 читати до стор.287, п 2.9 повторити; стор. 293  дати відповіді на 1-5 запитання; стор. 278 виконати завдання 2 практично

06.05-10.05

Практична робота №13. Розробка колективного проекту

Служби онлайнового документообігу, спільна робота з онлайновими документами

Розділ 4 п.4.6 доопрацюватии, п 2.7-8 повторити; стор. 280

виконати завдання практичної роботи та підготувати звіт про виконання практичної роботи.

13.05-17.05

Узагальнення знань з теми «Інформаційні технології »

Основні теоретичні поняття з теми

Розділ 4 – повторити основні теоретичні поняття

 

20.05-24.05

Урок узагальнення та повторення навчального матеріалу

Інтернет-технології, спілкування, листування

Стор. 296 опрацювати СЛОВНИЧОК

*Й. Я. Ривкінд Інформатика 11 клас