Світова література

9 клас

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Урок 1.

Бароко

Історико-літературні етапи: Античність, Середньовіччя, Відродження

ст.6-28

Бароко - напрям у літературі та мистецтві 17-18ст.

Урок 2, 3, 4, 5

Творчість Педро Кальдерона Драма "Життя-це сон"

Провідні риси літератури бароко

ст.29-46, читати " Життя - це сон" Педро Кальдерона

Провідні риси літератури бароко: відтворення відчуття неспокою, динаміки дії і почуттів персонажів, усвідомлення влади часу.

Урок 6.

Урок розвитку мовлення

Загальна структура твору

Теми творів: "Як ви ставитесь до життя?", "Життя нема без честі".

Урок 7.

Класицизм

Роди і жанри літератури

ст.50-68

Класицизм - напрям у європейському мистецтві й л-рі 18ст., який орієнтувався на античні зразки, що проголошувались ідеальними, класичними.

Урок 8, 9, 10, 11.

Мольєр, п'єса "Міщанин-шляхтич"

Правило трьох єдностей, теорія трьох стилів, ієрархія жанрів

ст.74-92, читати " Міщанин - шляхтич" Мольєра

Новаторство Мольєра: поєднання комедії характерів з комедією інтриги; герої взяті з реальної дійсності; персонажі говорять природно; використання народного театру

Урок 12.

Різнорівнева контрольна робота за темою "Із літератури класицизму"

Урок 13.

Просвітництво як літературна епоха

Літературні епохи

ст.97-114

Представники епохи Просвітництва розвіювали темряву незнання, невігластва, освічували, виховували людину і людство, озброювали їх науковими знаннями .

Урок 14, 15, 16, 17, 18

Вольтер. Повість "Простак"

Літературні напрями: класицизм, сентименталізм, реалізм; характерні ознаки просвітницької л-ри;поняття природна людина

ст.115-131, читати"Простак" Вольтера

Філософська повість - це повість, в якій піднімаються важливі філософські проблеми

Урок 19, 20, 21, 22, 23 Й.В. Гете та його трагедія "Фауст"

Провідні ідеї доби Просвітництва

ст.132-144, читати "Фауст" Гете

Трагедія - різновид драматичного твору, в основу якого покладено нерозв'язні конфлікти, що призводять до загибелі героїв

Урок 24, 25, 26, 27 Й.Ф.Шиллер та його драма "Вільгельм Телль"

Поняття природної людини, філософська повість

ст.145-152, читати "Вільгельм Телль" Шиллера

Провідний драматичний конфлікт твору - непримиренність вільнодумства й тиранії, природного права й несправедливих суспільних законів

Урок 28

Різнорівнева контрольна робота за темою "Просвітництво"

Урок 29

Романтизм як художній напрям

Літературні напрями, романтизм

ст.156-178

Характерні ознаки романтизму: культ почуттів людини, увага до особистості, її індивідуальних рис; наявність провідних мотивів самотності, історизм, захоплення фольклором

Урок 30, 31, 32, 33, 34 Е.Т.А. Гофман та казка-новела "Крихітка Цахес"

ст.179-192, читати "Крихітка Цахес" Гофмана

У творах Е.Т.А.Гофмана герої-ентузіасти протиставлені світові філістерів. Іронія-художній засіб, що виражає приховану насмішку, глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення. Гротеск-максимально можливе перебільшення