Світова література 9 клас

№ п/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

1

01.09

Зміна світоглядно-естетичних пріоритетів на межі XIXXX століть. Модернізм як найповніше втілення естетико-художнього перевороту XX століття. Елітарна і масова культура

Опрацювати ст..6-12, читати «Легке дихання» Буніна

2

08.09

Позакласне читання. Бунінська філософія кохання у новелі "Легке дихання" як приклад оновлення реалізму

Опрацювати ст.26-38, підготувати повідомлення про Ф.Кафку

3

15.09

Засновники європейської модерністської прози. Своєрідність світо­бачення Франца Кафки та його художнє втілення в оповіданні "Перевтілення"

Читати «Перевтілення», підготувати цитатну характеристику Грегора

4

22.09

Зображення трагедії відчуження особистості у долі Грегора Замзи

Читати  «Джокамо Джойс» Джойса

5

29.09

"Потік свідомості" як головний принцип художнього відображення дійсності у творах Джеймса Джойса. Модерністське зображення лю­бовних стосунків у есе "Джакомо Джойс"

Опрацювати ст..39-59, підготуватися до контрольної роботи

6

06.10

Зіткнення психології та почуттів чоловіка і жінки у модерністському есе Д. Джойса "Джакомо Джойс". Контрольний тест за творами Ф. Кафки та Д. Джойса

Підготувати повідомлення про М.Булгакова, читати «Майстер і Маргарита»

7

13.10

Михайло Булгаков (1891—1940). "Майстер і Маргарита". Життєвий  і  творчий  шлях  російського  письменника  Михайла Булгакова. Булгаков і Київ

Опрацювати ст..60-84, читати «Майстер і Маргарита»

8

20.10

Історія задуму й створення роману "Майстер і Маргарита". Хронотоп і проблематика твору. Роль "московських" розділів у втіленні авторського задуму.

Відповіді на запитання ст..83

9

27.10

Роль "єршалаїмських" розділів роману. Специфіка композиції та жанру твору. Ієшуа — син Божий чи син людський?

Відповіді на запитання ст..84

10

03.11

Сила зла, що творить добро? (дослідження ролі Воланда та його свити у зв'язку з авторським задумом). Суперечка про світло і темряву

Написати творчу роботу «Суперечка світла і темряви»

11

10.11

Розвиток мовлення. "Рукописи не горять!", або В чому полягає трагізм і велич долі митця (майстра) у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Підготуватись до контрольного твору по творчості М.Булгакова

12

17.11

Контрольний класний твір-роздум за романом

М. Булгакова "Майстер і Маргарита"

Підготувати повідомлення про Райнера Рільке

13

24.11

Глибинні зрушення у поезії початку XX століття. "Орфей. Евридіка. Гермес" Райнера Марії Рільке як модерністський поетичний міф про людину початку XX століття

Опрацювати ст..102-117

14

01.12

Авангардна поезія Гійома Аполлінера. Аналітико-інтерпретаційне дослідження творів. Контрольний домашній твір з елементами аналізу поетичних творів Р.М. Рільке та Г. Аполлінера

Опрацювати ст..118-128

15

08.12

"Срібна доба" російської поезії як культурно-естетичний феномен. Олександр   Блок      найвидатніший   представник   російського символізму. Аналіз віршів

Опрацювати ст..129-154

16

15.12

"Поезія втрат" Анни Ахматової як вершина акмеїзму. Написання аналітичного есе за одним із віршів А. Ахматової

Опрацювати ст..155-184