Тема 1.Чотирикутники

 

Що потрібно знати?

 

 1. Означення: чотирикутника, паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба, трапеції.
 1. Елементи цих чотирикутників.
 1. Властивості кутів та діагоналей чотирикутника
 1. Формули для знаходження периметрів та площ  перерахованих фігур.
 1. Означення середньої лінії  трикутника і трапеції.
 1. Елементи кола.
 1. Означення вписаних і центральних кутів та їх властивості. 

 

Що потрібно вміти?

 1. Зображати: чотирикутник, паралелограм, прямокутник, квадрат, ромб, трапецію.
 1. Розв’язувати типові задачі на знаходження елементів чотирикутників.
 1. Обчислювати величини кутів.

 

Де можна знайти?

Підручник «Геометрія 8» Г.В. Апостолова  § 10, 11, 12, 15, 16.

Рекомендуємо розв’язати: завдання 10, № 3(б, в), №11, №13(б);

                                               завдання 11, № 2(б,),  №6, №7;

                                               завдання 12, № 4(б, г), №12, №23;

                                               завдання 15, № 4, №12, №39 №56, №57.

 

КОНСПЕКТ

 

Тема 2. Вписані та описані чотирикутники

 

Що потрібно знати про зв'язок кола з чотирикутником?

 

      Чотирикутник називається  вписаним у коло (чотирикутник є описаним навколо кола), якщо всі його сторони дотикаються до цього кола,  тобто є дотичними.

 

       Чотирикутник називається  описаним навколо  кола (чотирикутник є вписаним у коло), якщо всі його вершини лежать не деякому колі.

КОНСПЕКТ

 

Тема 3. Вписані та центральні кути

 

Що потрібно пам’ятати про коло?

 

Колом називається множина всіх точок площини, які лежать на даній відстані від деякої даної точки площини, яка називається центром кола.

Радіусом кола (R) називається відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола.

Довжина кола l = 2πR, де π ≈ 3,14.

 

Що потрібно знати про вписані та центральні кути?

 

  1. Означення плоского кута.
  1. Означення  кута, вписаного в коло.
  1. Означення центрального кута.
  1. Означення дуги кола.
  1. Знаходження градусної міри плоских кутів, дуги кола.
  1. Теорема про вписані кути і наслідки   з неї.

КОНСПЕКТ

 

 Тема 4. Середня лінія трикутника та її властивості

 

Що потрібно знати?

 

1.      Означення середньої лінії.

2.      Спосіб побудови середньої лінії.

3.      Властивість середньої лінії трикутника.

4.      Скільки середніх ліній можна провести у трикутнику.

 

Що потрібно вміти?

  1. Будувати середню лінію трикутника.
  1. Розв’язувати задачі на знаходження середньої лінії трикутника.

 

Де можна знайти?

Підручник «Геометрія 8» Г.В. Апостолова  § 14.

Рекомендуємо розв’язати: завдання 14, № 8, 9, 12;

 

КОНСПЕКТ

Тема 5.  Трапеція. Середня лінія трапеції та її властивості

 

Що потрібно знати?

1.      Означення трапеції.

2.      Види трапецій.

3.      Означення та властивість середньої лінії трапеції.

4.      Означення висоти трапеції.

5.      Формулу для обчислення площі та периметру трапеції.

Де можна знайти?

Підручник «Геометрія 8» Г.В. Апостолова  § 16.

Рекомендуємо розв’язати: завдання 16, № 5(б, в), №5(б), №14.

 

КОНСПЕКТ

 

 

Тема 6.  Теорема Фалеса

Що потрібно знати?

 

1.Формулювання теореми Фалеса.

2. Теорему про пропорційні відрізки

 

Де можна знайти?

Підручник «Геометрія 8» Г.В. Апостолова  § 14.

Рекомендуємо розв’язати: завдання 14, № 3, №2.

КОНСПЕКТ

 

Тема 7.  Подібність трикутників

Що потрібно знати?

1.Ознаку подібності трикутників за двома кутами.

2. Ознаку подібності трикутників за двома сторонами та кутом.

3. Ознаку подібності трикутників трьома сторонами.

4. Ознаки подібності прямокутних трикутників.

5. Властивості висоти, катета  та бісектриси трикутника.

 

Що потрібно вміти?

1.                  Записувати подібність трикутників за допомогою символів.

2.                  Записувати та використовувати властивості висоти катета та бісектриси при розв’язуванні задач.

 

Де можна знайти?

Підручник «Геометрія 8» Г.В. Апостолова  § 18, 19, 20 23.

Рекомендуємо розв’язати: завдання 17, № 7,  №13;

завдання 18, № 4,  №8;

завдання 19, № 3(б),  №5(б);

завдання 21, № 1,  №2;

завдання 23, № 1(б)-3(б),  №5, №7.

 

КОНСПЕКТ