Дистанційне навчання

ІІ семестр

Тема5. Квадратні корені. Дійсні числа

Що потрібно знати?

1.Означення арифметичного квадратного кореня.

2.Властивості квадратного кореня (квадратний корінь з добутку, дробу і степеня)

3.Дії, які можна виконувати над квадратними коренями.

4. Множини чисел

 

Що потрібно вміти?

1.Добувати квадратні корені.

2. Виконувати тотожні перетворення виразів з коренями.

3. Застосовувати  вивчені тотожності до розв’язування вправ.

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 13-18.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 258, 263,266, 267, 279, 280, 285, 286, 308, 310, 312, 314, 316, 336, 339, 352, 355, 368, 370.

 

 

Тема6. Функція  її графік та властивості

Що потрібно знати?

1.Означення  функції

2. Спосіб побудови графіка, та його назву.

3. Властивості  функції

Що потрібно вміти?

1.Будувати графік функції

2. Читати властивості функції за її графіком

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 13-18.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 398, 401, 407.

 

 

 

Тема7. Неповні квадратні рівняння

Що потрібно знати?

1.          Означення неповних квадратних рівнянь

2.          Способи розв’язання неповних квадратних рівнянь

 

Що потрібно вміти?

1.          Розрізняти квадратні рівняння

2.          Розв’язувати неповні квадратні рівняння  

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 20.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 415, 417, 418.

 

 

Тема 8.  Квадратні рівняння

Що потрібно знати?

1.          Означення  квадратного рівняння

2.          Способи розв’язання квадратних рівнянь за допомогою формули та теореми Вієта.

 

Що потрібно вміти?

1.Розв’язувати  квадратні рівняння за допомогою дискримінанта.

2.  Розв’язувати  квадратні рівняння за допомогою теореми Вієта.

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 21, 22.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 436, 438, 440, 442.

 

 

 

Тема 8.  Квадратний тричлен та його корені

Що потрібно знати?

1.          Означення  квадратного тричлена

2.          Формулу розкладу квадратного тричлена на лінійні множники

Що потрібно вміти?

1.Знаходити корені квадратного тричлена та підставляти їх у формулу.

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 23.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 479, 481, 484, 486.

 

 

 

Тема 9.  Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Що потрібно знати?

1.          Які рівняння називаються цілими раціональними рівняннями

2.          Які рівняння називаються дробово-раціональними.

3.          Як звести рівняння до квадратного.

Що потрібно вміти?

Розв’язувати рівняння такого типу.

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 24.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 498, 500.

 

 

 

Тема 10.  Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь

Що потрібно знати?

1.          Як скласти математичну модель  задачі

2.          Як розв’язати задачу за допомогою рівняння.

3.          Як записати відповідь до задачі.

Що потрібно вміти?

Розв’язувати задачі    на рух, на спільну роботу.

Де можна знайти?

Підручник «Алгебра 8»Б О.Я. Біляні на, Н.Л. Кінащук, І.М. Черево, § 25.

 

Рекомендуємо розв’язати: № 524, 526, 528, 531.