ІІ семестр

Дистанційне навчання

 

 

Де можна  ознайомитись?

 Підручник  «Алгебра 9» автор Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Возняк.

 

Як навчитись?

1. Опрацювавши параграф.

2. Зробивши конспект.

3. Розв’язуючи вправи після кожного пункту зі знаками:

˚ - що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень;

*- завдання високого рівня досягнень.

 

Системи рівнянь другого степеня

 

 

Що потрібно знати?

 

1.            Способи розвязування систем рівнянь другого степеня.

2.            Алгоритм розвязування систем рівнянь другого степеня способом підстановки.

3.            Алгоритм розвязування систем рівнянь другого степеня графічним способом.

 

 

Розвязування текстових задач за допомогою систем рівнянь другого степеня

 

 

Що потрібно знати?

 

1.          Основні типи задач.

2.          Алгоритм  розязування задач кожного типу.

3.          Спосіб підстановки (для систем рівнянь другого степеня).

 

 

Елементи прикладної математики

 

Що потрібно знати?

1.                      Що включає в себе поняття математичної моделі.

2.                      Що називають експериментом, подією, елементарною подією?

3.                      Що вивчає статистика і які її основні поняття?

4.                      Що називається модою,медіаною, середнім значенням.

 

 

Числові послідовності

 

 

Що потрібно знати?

1.           Що називається числовими послідовностями.

2.           Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Формула суми n-перших членів арифметичноїпрогресії.

3.           Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії. Формула суми n-перших членів геометричної прогресії. Сума нескінченно спадної геометричної прогресії.